Våra föreningar täcker området Östra-och Västra Välje i söder till Vare- Boön i norr,
Järpanäs-Hyttinge i väster och Målen i öst.
Föreningarna