Vare sig du är intresserad eller inte av att ansluta dig till fiber för att få internet till din fastighet skulle vi uppskatta att du fyller i uppgifterna nedan:

  Namn:
  Adress:
  Postadress:
  Telefon:
  Mobiltelefon:
  e-mail:
  Fastighetsbeteckning:
  Ja, jag är intresserad av att ansluta fiber till min fastighet (ej bindande).
  Jag är inte intresserad för tillfället.

  Jag/vi bor på annan adress eller kommentar:

Anmälan